Bakgrund

Litet om min bakgrund och målsättning 
med verksamheten vid Östra Hundskolan:

Jag har arbetat med hundar sedan 1983 då jag började som hundförare på Securitas. Efter 4 år gick jag en instruktörsutbildning för Sven Järverud och arbetade sedan som instruktör för 25-30 hundförare i Östergötland.

Efter 4 år ville jag utveckla mig och lära mig litet mer, så jag sökte in på en dressörutbildning som var på 18 månader. På den utbildningen fick jag lära mig att utbilda narkotika-,  mögel-, gas-, militär-,  polis-, väktar-, skydds-, ledar- och vakthundar. Jag fick lära mig att utbilda hundar och lämna över dem till andra yrkesgrupper färdigutbildade, vilket jag har väldigt stor nytta av i mitt nuvarande arbete. Jag kan hjälpa kursdeltagarna att få ordning på hundarna. Om jag får dem att göra som jag säger, så brukar det fungera sedan. Det ger litet mer än att hålla kurs på vanligt sätt och jag är tacksam att jag har den utbildningen. Det innebär bl a att jag kan låna en hund på kurs för att visa och att den hunden plus husse/matte lär sig hur hunden ska läras.

Efter dressörutbildningen startade jag upp litet försiktigt med att hjälpa människor med "problemhundar". Jag upptäckte ganska snart att det var "hundproblem" istället och att det i de flesta fall var "problem" med uppfostran. 

1994 började jag med 2 kurser och idag har jag kurser i bl.a.:

Valpkurs - Vardagslydnad - Nybörjardressyr - Tävlingsdressyr - Spårkurser - Rallylydnadskurser - Kantarellkurser - Inkallningskurser

Professionell hunddressör och instruktör:

Hos mig vet du vem du får som instruktör !

Du behöver inte vänta på om det ska finnas någon instruktör som kan hålla i kursen !

Jag är inte beroende av bidrag från studieförbund eller kommunen !

På grund av att detta är mitt yrke och att jag jobbar med hund/hundägare utbildning professionellt så är jag väldigt mån om att

mina deltagare ska vara nöjda med min hjälp. Jag har fått en gedigen utbildning på alla hundraser och jag har rutin sedan 1983

På min hundskola drar alla åt samma håll när det gäller utbildning !

Jag måste inte hålla en kurs plan.

Eftersom alla hundar är individer, så måste man kunna ändra lite på utvecklingens väg, så att alla får utvecklas i den takt som passar hund och hundägare !

Min dokumenterade utbildning:

Hundförareutbildning ( 1 månad)

Instruktörsutbildning ( 3 månader )

Skyddsfigurantutbildning ( 1 månad )

Dressörsutbildning ( 18 mån )


Min filosofi är:

Först lär vi hunden vad vi vill.
Sen motiverar vi hunden så mycket som behövs och som går.

Sen kan vi ställa krav på hunden.
Träna in saker med våld är en förlegad träningsmetod.

Jag var först i Östergötland med:

kantarellkurser

vardagslydnadskurser

hundproblemskurser

aktiveringskurser

Nu startar även:

Inkallningskurs

Inspirationskurs

O.B.S.

Var mycket noga med att du går kurs hos kursledare som har vana vid många olika hundraser. Du och din hund kommer att ha stor glädje och nytta av att kursledare har haft kurser länge och har vana vid så gott som alla situationer som kan "dyka" upp !

På Östra hundskolan finns det dokumenterat vilken utbildningar jag genomgått, se upp med kursledare och instruktörer som inte har dokumenterad utbildning !

Jag har utbildat hundar och hundägare sedan 1983 !

Jag har haft kurser för "vanliga" hundägare sedan 1994.

På Östra hundskolan är idéer redan verklighet.

Jag har ca: 120 Valpkurs-deltagare om året.

Jag har ca: 150 Vardagskurs-deltagare om året.

Plus alla andra kurser.

 

Innehar F-skattsedel